Histolith Feinputz

Tencuială minerală fină, pe bază de var, pentru exterior și interior

Domeniu de utilizare

Masă de șpaclu fină, pentru finisarea fină a suprafețelor din sistemele de tencuieli de asanare Histolith®, de asemenea pentru finisarea altor tencuieli minerale la exterior și interior, peste nivelul solului. De asemenea, ca tencuială fină pentru tencuieli minerale din domeniul renovărilor și monumentelor istorice, sau pentru clădiri construite având sănătatea ca și factorul cel mai iimportant.

Proprietăți

 • cu granulație fină, rezultă o suprafață elegantă
 • cu capacitate înaltă de difuzie și sorbție
 • adecvată pentru sisteme de tencuieli de asanare
 • aplicabilă manual sau mecanizat
 • poate fi drișcuită

Material de bază

Lianți minerali în conformitate cu DIN EN 197-1 și DIN EN 459-1 și adaosuri minerale în conformitate cu DIN EN 13139.

Ambalaj/Capacitate recipient

Sac la 25 kg

Culoare

Altweiß (alb natur).

Depozitare

În condiții uscate, ferită de umiditate, în ambalajul etanș. Poate fi depozitată min. 12 luni de la data fabricației.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare

 

Mortar de tencuială normală (GP) în conformitate cu DIN EN 998-1

 • Granulație maximă:
 • Conductivitate termică:
 • Coef. de rezistență la difuzie µ (H2O):
 • Rezistența la compresiune:

 

 • Densitatea mortarului uscat:
 • Rezistența la smulgere:

 

 • Clasa de reacție la foc:
 • Absorbția de apă prin capilaritate:

cca 0,4 mm
λ10 dry,mat ≤ 0,39 W/(mK) pentru P=50 % conf. DIN EN 1745
µ ≤ 25 conf. DIN EN 1015-19
Categoria CS I conf. DIN EN 998-1
0,4 – 2,5 N/mm2 conf. DIN EN 1015-11

 

ρ: cca 1,30 g/cm3 conf. DIN EN 1015-10
≥ 0,30 N/mm2 conf. DIN EN 1015-12
rupere tip B

 

Clasa A1 conf. DIN EN 13501-1 (neinflamabilă)
Categoria Wc2 conf. DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) conf. DIN EN 1015-18

 

Histolith® Trass-Vorspritzputz
Histolith® Trass-Porengrundputz
Histolith® Trass-Sanierputz

Valorile indicate reprezintă niște medii, aceste pot varia între livrări, datorită materiilor prime naturale utilizate.

 

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat