Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă în care s-a adăugat detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu CapaSol RapidGrund sau CapaSol Konzentrat.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV/rezistența la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2: Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Tencuiala pe bază de ipsos cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ipsos: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu CapaSol RapidGrund sau CapaSol Konzentrat.. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu HaftGrund EG.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Reparațiile/suprafețele moi din glet de ipsos se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Se aplică apoi un strat de grund cu HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund sau CapaSol Konzentrat. Pe plăcile cu pete de substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Eliminați complet reziduurile de agent pentru decofrare precum și substanțele făinoase și nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.  

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Finisaje portante: Finisajele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu CapaSol RapidGrund. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se îndepărtează complet prin spălare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete din hârtie nevopsite de tip rugos (cu așchii de lemn), în relief sau embosate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură complet tapetul. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și starea suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe cu pete de nicotină: Petele de nicotină se spală cu apă cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Ulterior se aplică 2 straturi de IsoDeck. În cazul petelor foarte puternice sau dacă murdăria pătrunde prin straturile de vopsea, se recomandă vopsirea cu Aqua Inn Nº1.

Suprafețe cu pete de apă, funingine sau grăsime: Petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu AquaSperrgrund fein. Pe suprafețele foarte pătate se utilizează vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase: Se finisează cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel fein conform indicațiilor de prelucrare iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Aplicator de lacuri) nr. 2-9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.

Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula și rola sau cu aparate de pulverizare adecvate.

Aplicare Airless:

Diluție

max 5% cu apă

Aparate Airless

Presiune la pulverizare

180 - 200 bar

Unghi de pulverizare

40° - 50°

Dimensiunea duzei în inci

0,019" - 0,025"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Atenție: Înaintea aplicării prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Se poate folosi și o sită Metex. Este întotdeauna recomandată prelucrarea ușoară cu o rolă a stratului încă umed de vopsea (de ex. Rotanyl 18). Acest lucru are ca rezultat un aspect uniform al suprafeței. Curățați echipamentului cu apă imediat după folosire. În cazul întreruperii activității, lăsați aparatul în vopsea, acoperiți ambalajul de ex. cu o folie și păstrați pistolul și duza sub apă. Pentru măsurile de acoperire, consultați Indicațiile generale. Îndepărtați imediat stropii de material cu apă curată.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele cu pete normale de nicotină:
Se aplică un strat bogat, uniform de IsoDeck, diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele în culori foarte contrastante se va aplica în prealabilă un strat de grund cu IsoDeck, diluat cu 5-10% apă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase și puternic absorbante se aplică în prealabil un strat de grund cu CapaSol RapiGrund sau CapaSol Konzentrat. Pe suprafețele neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein sau HaftGrund EG.

Suprafețele cu depuneri puternice de nicotină și/sau pete de apă, funingine sau grăsime:
Se aplică un strat de cu AquaSperrgrund fein nediluat. După uscarea completă a stratului de grund (minim 12 ore) se aplică unul sau două straturi de IsoDeck, diluat cu max. 5% apă.

Consum

AquaSperrgrund fein cca. 110 ml/m2 iar IsoDeck cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, AquaSperrgrund fein se poate vopsi după 12 ore iar IsoDeck se poate reaplica 4-6 ore. Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

Pentru suprafețele extrem de murdare sau foarte pătate, sau încăperile care trebuie renovate şi re-date în folosință pe parcursul unei singure zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă, cu mare capacitate de acoperire şi miros redus Dupa-inn. Consultați fișa tehnică nr. 385. La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania fișa BFS nr. 25).