Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Suprafețele minerale solide, cu absorbție redusă precum și finisajele vechi mate, portante se vopsesc fără o pregătire prealabilă.
Pe suprafețele nisipoase, foarte absorbante precum și pe tencuielile de ipsos moi, șlefuite, se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Depunerile superficiale de nicotină, petele de funingine sau de grăsime se spală cu apă în care se adaugă detergent menajer degresant, se curăță din nou cu apă curată iar apoi se lasă să se usuce bine.
Petele uscate de apă se curăță uscat, cu peria.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Aplicator de lacuri) nr. 2-9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.

Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Modul de aplicare

Aplicare Airless:

Diluție

nediluat

Aparate Airless

Presiune la pulverizare

150-180 bar

Dimensiunea duzei în inci

0,021-0,025"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Atenție: La aplicarea prin pulverizare din recipiente standard, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Dacă este necesar, se poate folosi și o sită Metex. Este întotdeauna recomandată prelucrarea ușoară cu o rolă rezistentă la solvenți a stratului încă umed de vopsea. Acest lucru are ca rezultat un aspect uniform al suprafeței. Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu diluant nitro, white-spirit sau cu agent de curățare a pensulelor. În cazul întreruperii activității, lăsați aparatul în vopsea, acoperiți ambalajul de ex. cu o folie și păstrați pistolul și duza sub apă sau solvent. Pentru măsurile de acoperire, consultați Indicațiile generale. Îndepărtați imediat stropii de material cu duliant nitro, white spirit sau agent de curățare a pensulelor curat. Observați efectul de dizolvare al stratului suport; dacă este necesar, efectuați o curățare de probă pe o zonă invizibilă.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Dupa-inn Nº 1 nediluată. Pe suprafețele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund sau strat intermediar cu Dupa-inn Nº 1. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.

Consum

Cca. 180 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunză-tor. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de aplicare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
Se poate aplica și în condiții de îngheț, atunci când suprafața este uscată și fără gheață.
Pentru o aplicare optimă, se va asigura o temperatură a materialului de cel puțin +10°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață după 4-6 ore. Se poate revopsi după cca. 12 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după 2 săptămâni. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

Vopselele pe bază de solvenți nu pot fi utilizate în încăperile în care sunt procesate sau depozitate alimente.În acest caz, recomandăm aplicarea produsul AquaSperrgrund fein urmată de o vopsea de finisare fără solvent de ex. Indeko-plus.
În faza inițială, după aplicarea Dupa-inn nr.1, solvenții se evaporă iar acest lucru poate duce la apariția unui miros specific în primele zile. Prin ventilarea regulată a încăperilor, acest timp de evaporare poate fi scurtat. În zone sensibile utilizați AquaSperrgrund fein sau Aqua-inn Nº 1.

Dupa-inn Nº 1 nu este recomandată pentru vopsirea suprafețelor expuse vaporilor de apă.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud.

La vopsirea suprafețelor pătate se recomandă efectuarea unor teste preliminare deoarece în stratul suport se pot afla o varietate mare de contaminanți/substanțe dizolvante. În cazul renovării suprafețelor finisate cu Dupa-inn No°1 folosind o vopsea de dispersie pe bază de apă, substanțele solubile în apă pot fi dizolvate și deveni vizibile pe suprafață.