Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Amphibolin permeabilitate la dioxidul de carbon
  • Amphibolin luminozitatea
  • Amphibolin rezistența la soluții de dezinfecție

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Alb/Bază 1:
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
Conține: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție din 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

Bază 2:
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție din 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Bază 3:
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Conține: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție din 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV

Alb/Bază 1: (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 2 g/l COV.

Bază 2: (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Bază 3: (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

GISCODE: BSW20

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

 A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro