Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de aplicare

Produs pentru fațade cu capacitate de umplere, aplicabil pe tencuieli, vopsele vechi dar portante pe bază silicatică sau dispersie și sisteme de termoizolație intacte. De asemenea destinat uniformizării din punct de vedere vizual a tencuielilor minerale structurate neuniform sau pentru egalizarea texturii suprafețelor retencuite sau reparate în cadrul sistemului AmphiSilan. Recomandat pentru umplerea micilor fisuri tehnice din tencuieli.

Proprietăți

Rezistentă la intemperii, respinge apa (hidrofobă), nu formează peliculă - este microporoasă. Permeabilitate mare la vaporii de apă, cu tensiuni superficiale reduse, permeabilă la CO2.

Baza materialului

Combinaţie de emulsie de răşină siliconică şi dispersie de rășină sintetică specială.

Ambalaj/Capacitate recipient 

15 kg

Culoare

Alb.
AmphiSilan-Compact se poate nuanța manual cu coloranți AmphiSilan-Volltonfarben. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. AmphiSilan-Compact se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecţiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate a nuanţei mai mare de 60. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic. 
Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26: Clasa: B; Grupa: 1

Grad de luciu

Mat, G3

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:
 • Granulaţia maximă: < 300 μm, S2
 • Densitate: cca. 1,7 g/cm3
 • Grosimea stratului uscat: 100-200 μm, E3
 • Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sdH2O: (valoare sd): < 0,14 m (ridicată) V1
 • Rata permeabilității la apă (valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (scăzută), W3
 • Clasa de acoperire a fisurilor:Sistem de acoperire a suprafețelor cu fisurilor: 2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, clasa: A1 (> 100 μm).
Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Volltonfarben

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Interior 1

I

terior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

  

Domeniu de aplicare

Produs pentru fațade cu capacitate de umplere, aplicabil pe tencuieli, vopsele vechi dar portante pe bază silicatică sau dispersie și sisteme de termoizolație intacte. De asemenea destinat uniformizării din punct de vedere vizual a tencuielilor minerale structurate neuniform sau pentru egalizarea texturii suprafețelor retencuite sau reparate în cadrul sistemului AmphiSilan. Recomandat pentru umplerea micilor fisuri tehnice din tencuieli.

Proprietăți

Rezistentă la intemperii, respinge apa (hidrofobă), nu formează peliculă - este microporoasă. Permeabilitate mare la vaporii de apă, cu tensiuni superficiale reduse, permeabilă la CO2.

Baza materialului

Combinaţie de emulsie de răşină siliconică şi dispersie de rășină sintetică specială.

Ambalaj/Capacitate recipient 

15 kg

Culoare

Alb.
AmphiSilan-Compact se poate nuanța manual cu coloranți AmphiSilan-Volltonfarben. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. AmphiSilan-Compact se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecţiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate a nuanţei mai mare de 60. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic. 
Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26: Clasa: B; Grupa: 1

Grad de luciu

Mat, G3

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:
 • Granulaţia maximă: < 300 μm, S2
 • Densitate: cca. 1,7 g/cm3
 • Grosimea stratului uscat: 100-200 μm, E3
 • Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sdH2O: (valoare sd): < 0,14 m (ridicată) V1
 • Rata permeabilității la apă (valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (scăzută), W3
 • Clasa de acoperire a fisurilor:Sistem de acoperire a suprafețelor cu fisurilor: 2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, clasa: A1 (> 100 μm).
Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Volltonfarben

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Interior 1

I

terior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat