Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Permeabilitate la dioxidul de carbon
  • Luminozitatea
  • Rezistența la soluții de dezinfecție

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Amphibolin-W
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați:
Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: 2-Octil-2H-isothiazol-3-on (Nr. CAS 26530-20-1), Pyrithionzinc (Nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0).

Amphibolin:
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați:
Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Eliminare

Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV

Amphibolin-W al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Amphibolin al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Amphibolin: BSW20
Amphibolin -W: BSW50

Compoziție

Amphibolin:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, amestec din Chlormethylisothiazolinon și Methylisothiazolinon (3:1)).

Amphibolin -W:
Rășină de acetat polivinilic, rășină poliacrilică, polisiloxani, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți, soluții de ignifugare.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro

Certificări

  • Permeabilitate la dioxidul de carbon
  • Luminozitatea
  • Rezistența la soluții de dezinfecție

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: 2-Octil-2H-isothiazol-3-on (Nr. CAS 26530-20-1), Pyrithionzinc (Nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0).

Eliminare

Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Amphibolin: BSW20
Amphibolin -W: BSW50

Compoziție

Amphibolin:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, amestec din Chlormethylisothiazolinon și Methylisothiazolinon (3:1)).

Amphibolin -W:
Rășină de acetat polivinilic, rășină poliacrilică, polisiloxani, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți, soluții de ignifugare.

Alte informații

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro