Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Duparol:

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale. Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. — Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu.  Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Conține:Nafta (petrol), hidrosulfirat, grei; Nafta, hidrogenat, cu cernere joasă, Nafta (petrol), hidrogenat, grei; Nafta, hifrogenat, cu cernere joasă, acizi grași, C 18- nesaturat, dimeri, produse rezultate din reacție cu N,N-Dimetil-1,3-Propandiamină și 1,3-Propandiamină, acid maleic anhidrid. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul de Sănătate Publică.

Duparol-W:

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale. Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. — Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Conține: Nafta (petrol), hidrosulfirat, grei; Nafta, hidrogenat, cu cernere joasă, C 18- nesaturat, dimeri, produse rezultate din reacție cu N,N-Dimetil-1,3-Propandiamină și 2-Octil-2H-isothiazol-3-onă, acid maleic anhidrid.

Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Carbendazim (ISO) (Nr. CAS 10605-21-7), Diuron (ISO) (Nr. CAS 330-54-1), 2-Octil-2H-isothiazol-3-on (Nr. CAS 26530-20-1).

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul de Sănătate Publică.

Eliminare

Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV

Duparol/Duparol-W (Cat. A/c): 430 g/l (2010). Aceste produse conțin max. 430 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

  • Duparol: BSL50
  • Duparol-W: BSL50

Compozitie

  • Duparol: rășină poli-acrilică, rășină sintetică, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu,, alifați, eter glicolic, aromați, aditivi.
  • Duparol-W: rășină poli-acrilică, rășină sintetică, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, , alifați, eter glicolic, aromați, aditivi, conservanți în peliculă.

Alte informații

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro