Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificare

  • FibroSil, Certificat cu strat final AmphiSilan-Fassadenfarbe, Determinarea densității fluxului difuziei vaporilor de apă și a ratei permeabilității la apă
  • FibroSil, Certificat cu strat final Muresko, Determinarea densității fluxului difuziei vaporilor de apă și a ratei permeabilității la apă

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă, masă reactivă din 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1).

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

GISCODES: BSW20

Compozitie

Rășină poliacrilică, rășină acetat de polivinil, carbonat de calciu, silicaţi, dioxid de titan, apă, eteri glicolici, compuși alifatici, glicoli, esteri, aditivi, conservanți.

Indicații suplimentare

A se vedea fișa cu date de securitate.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro