Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs utilizabil doar de către specialiști. Fraze de pericol și precauție:

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful sau ceața. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție al ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă curată timp de mai multe minute .Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălați cu multă apă și săpun. Conține var hidratat și ciment.

Dezafectare

Poate fi eliminat în conformitate cu cerințele autorităților locale, după întărire/solidificare. Recipientele goale trebuie predate la o unitate autorizată de manipulare a deșeurilor pentru reciclare sau eliminare.

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport:

A se consulta fişa de securitate a produsului

Asistență tehnică

ArmaReno 700 poate fi utilizat doar cu respectarea specificaţiilor tehnice şi a recomandărilor personalului specializat DAW Benta România SRL. Societatea noastră garantează calitatea produsului în conformitate cu specificaţiile tehnice ale acestuia. Garanţia nu se extinde la condiţiile în care se face punerea în operă a materialului de către constructor sau la manopera de aplicare. Informaţiile furnizate de către producător despre utilizare, mod de aplicare şi consumuri, nu îl scutesc pe constructor de efectuarea de probe.

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro