Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Straturi suport admise

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. 

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:
Tencuielile noi din mortare grupele P II şi P III se lasă neprelucrate, pentru a se usca 2-4 săptămâni. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, ex. vânt, ploaie, acești timpi se prelungesc. O grunduire prealabilă cu CapaGrund Universal reduce riscul apariției inflorescențelor de var, în acest caz suprafața poate fi acoperită după un interval de 7 zile. 

Tencuieli vechi: Porţiunile corectate trebuie să fie bine întărite şi uscate. Tencuielile foarte poroase, nisipoase şi absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Tencuielile nisipoase şi făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune, respectând prevederile în vigoare. Suprafeţele poroase, puţin nisipoase, respectiv suprafeţele absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele portante acoperite cu lacuri sau dispersii:
Straturile mate, uşor absorbante se prelucrează direct. Suprafeţele lucioase şi lăcuite se şlefuiesc. Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale. În cazul folosirii altor metode de curăţire (spălare, periere) se grunduieşte cu Dupa-grund. 

Vopsitorii silicatice portante:
Se vor acoperii cu materiale silicatice Sylitol sau siliconice AmphiSilan. (Fişă tehnică Nr. 195, Nr. 295 şi Nr. 145). 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, deteriorate, neportante:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de exemplu mecanic sau prin periere urmată de o curăţire cu jeturi puternice de apă. Suprafaţa se lasă să se usuce bine.
Suprafeţele făinoase, nisipoase şi absorbante se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Zugrăvelile minerale deteriorate, neportante:
Straturile suport minerale deteriorate, neportante, se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinţi de apă sub presiune. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele murdărite de funingine sau de gaze industriale:
Se curăţă cu jeturi de apă prin adăugarea de agenţi de curăţare potriviţi pentru această lucrare. Atenţie la prevederile legale în materie. Se grunduiesc în funcţie de tipul şi caracteristicile suportului. 

Suprafeţele atacate de mucegai, muşchi sau alge:
Mucegaiul, muşchii sau algele se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă respectând prevederile legale. Se spală cu Capatox respectiv cu FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. 

Suprafeţele din tencuială sau beton fisurate:
Se acoperă cu Cap-elast (Fişă tehnică Nr. 160).

Suprafeţele cu inflorescenţe de sare:
Inflorescenţele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu inflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia inflorescenţelor. 

Suprafeţele cu defecte:
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovier¬spachtel.
Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior. (Fişa Tehnică Nr. 710 şi Nr.1029).

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, bidineaua sau fierul de glet drept în grosime de max. 1,5 mm. Pentru grosimi mai mari se vor aplica mai multe straturi consecutive.
Se structurează imediat după aplicare cu o rolă din burete. În acest caz se recomandă o rola moltopren de 3-5 mm. Instrumentele de lucru se curăţă cu apă după utilizare.

Compoziția straturilor

Suprafețele interioare și exterioare trebuie amorsate înainte de aplicare. La interior se recomandă Caparol Weissgrund sau CapaGrund Universal, iar la exterior Caparol Putzgrund sau Caparol ProjektGrund. 

Strat intermediar/de netezire: Streichputz diluată cu apă, ajustată la gradul de absorbție a suprafeței

Strat final: Streichputz diluată cu apă în funcție de structura dorită.

Prelucrare ulterioară

La interior materialul se poate finisa cu DecoLasur mat sau lucios, ArteLasur, ArteLasur Color, Metallocryl Interior, CapaGold sau CapaSilber.
La exterior se finisează cu o vopsea de fațadă sau o lazură pentru exterior: TopLasur NQG sau Histolith Antik Lasur.

Consum

Cca. 600-800 g/m2 pe strat pe suporturi plane. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător.
Consumul depinde de structura materialului aplicat. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Condiții de aplicare

 Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 8°C pentru material, strat suport şi aer

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, după 12 ore este uscat la suprafață, după 24 ore este uscat complet. La temperaturi mai scăzute, timpul de uscare se prelungește.

Curățarea uneltelor

Se spală imediat după utilizare cu apă

Indicație

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o mişcare, “ud în ud”. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.
Nu se va lucra sub bătaia directă a razelor solare, ploaie, umiditate ridicată (ceaţă). Dacă este necesar se vor folosi plase de protecţie a schelei.
La interior este recomandată utilizarea grundului Amphisilan-Putzfestiger, cu miros redus. 

Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climatice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conţin agenţi fungicizi şi algicizi ce îngreunează apariţia microoganismelor.