Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de min. 1,5 N/mm²:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni, la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%.
În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare semnificativ mai mare.
Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate.
Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund.
Pe suprafețele critice se aplică un strat de grund cu Dupa-grund

Beton:
Suprafeţele de beton cu depuneri de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Pe suprafețele puțin absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.

Plăcile de fibro-ciment (nevopsite):
Pe plăci compactate superficial se aplică un strat de grund cu Dupa-Haftgrund.
Plăcile care au fost expuse intemperiilor, puternic absorbante, se grunduiesc cu Dupa-grund. Plăcilor libere (free-standing) li se tratează atât marginile cât şi partea din spate.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie:
Straturile de vopsea de dispersie cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Suprafețele lucioase se șlefuiesc. Se aplică un strat de grund cu Putzgrund.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curăţire cu jeturi de apă fierbinte sub înaltă presiune în conformitate cu reglementările legale.
Pe suprafețele puțin absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.
Pe suprafețele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.

Mod de aplicare

Se aplică cu șpaclul sau cu fierul de glet drept.
Bavurile rămase de la fierul de glet se gletuiesc după păstrarea unui scurt timp de așteptare. După uscare, Fassaden-Feinspachtel este ușor de șlefuit.

Grosimea stratului:
Grosimea optimă de aplicare este de 0,5-1 mm. La fiecare aplicare se pot realiza grosimi
ale stratului de până la 1 mm.
Fassaden-Feinspachtel se poate aplica la „zero” (straturi foarte subțiri).

Instrucțiuni de aplicare

Vopsitorii ulterioare:
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, Fassaden-Feinspachtel se poate vopsi după 24 ore.
Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
În funcție de produsul care se intenționează a fi folosit pentru finisare, suprafețele gletuite se vor grundui cu CapaGrund Universal sau AmphiSilan-Grundierfarbe. În cazul gletuirii pe întreaga suprafață, se poate vopsii fără a fi necesară aplicarea unui grund. Înaintea finisării cu tencuieli pe bază de rășini sintetice se aplică un strat de grund cu Caparol Putzgrund.

Consum

Cca 500–800 g/m², în funcție de tipul de aplicare și de grosimea stratului aplicat.

Condiții la aplicare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport și aer. Temperatura materialului la aplicare > +10°C.

Indicații

Pe Fassaden-Feinspachtel nu se aplică grunduri pe bază de solvenți.