Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fișă Tehnică

  • Fișă Tehnică Nr. 562
  • Fișă Tehnică Nr. 606 - Definițiile Domenilor de Utilizare

Fișă cu date de securitate

  • Fișă cu date de securitate Capadecor Stucco Satinato
  • Fișă cu date de securitate Capadecor Stucco Satinato Sonderton

Fișă sustenabilitate

  • Fișă de sustenabilitate