Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Purtați mănuși de protecție. Evitați să inspirați vaporii. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Conține: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Notă

Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Eliminare

Conținutul  și  ambalajele  se  predau  pentru  eliminare  în  conformitate  cu  reglementările  locale, regionale, naționale și internaționale.

Giscode

BSW20

Compoziție

Rășină poliacrilică, Pigmenți / materiale de umplutură mineral(i)e, Apă, Glicoli, Aditivi, Agent de conservare

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800 800 600
E-Mail: tehnic@caparol.ro