Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, stabil și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pentru pregătirea corectă a suprafețelor, vă rugăm consultați fișa de Informații Tehnice Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele rugoase, pereții din gips-carton și toate suprafețele pereților și tavanelor cu expunere mare la lumină tangențială, trebuie pregătite conform clasei de calitate Q4. După uscare, șlefuirea de nivelare intermediară se efectuează cu o hârtie abrazivă cu o granulație de maxim 200 sau 240.
Pentru egalizarea capacității de absorbție și pentru curățarea de praf, suprafețele se vor grundui cu RollGrund Rapid.
Suprafețele care sunt deja la clasa de calitate Q4, pot fi acoperite direct cu Capadecor DecoGrund, conform descrierii din secțiunea ”strat de bază”.

Mod de aplicare

Stratul de bază:
Ca și grund, Capadecor DecoGrund, se aplică cu rola, alb sau în aceași nuanță cu cea a stratului final și se netezește folosind fierul de glet venețian. La această etapă se vor evita urmele prea adânci care pot fi lăsate de fierul de glet.

Stratul intermediar:
Stucco Eleganza poate fi aplicat ud pe ud pe suprafețe mari, prin tehnica de gletuire, cu ajutorul fierului de glet venețian. Astfel se evită supraîncărcarea suprafeței. În procesul de aplicare a lui Stucco Eleganza, care se efectuează în echipă de minim două persoane, acesta se va aplica prin roluire cu o rola cu fir scurt și apoi se va netezi cu fierul de glet venețian. În această fază, materialul trebuie distribuit uniform, pentru ca suprafața să poată fi finisată înaintea începerii procesului de uscare.

Stratul final:
Stratul final se va aplica în același fel ca și stratul intermediar. Șpăcluirea stratului final se va realiza de către un singur aplicator, pentru evitarea diferențelor de model.

Diluare

Stucco Eleganza se aplică nediluat.

Consum

cca. 50 – 70 ml/m2/strat. Rata exactă a consumului se poate determina printr-o aplicare de probă.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+5 °C pentru aer și suport

Uscare/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după 30-60 minute. După 1-2 zile este complet uscat şi poate fi chiar și cuățat. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Unelte

Pentru aplicare vă recomandăm o rolă cu fir scurt (10-12 mm), iar pentru finisare fierul de glet venețian, a cărui muchii se vor șlefui în prealabil cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400-600).

Curățarea uneltelor

Imediat după folosire, cu apă și săpun.

Notă

Instrucțiuni de curățare și întreținere:

Faceți un test preliminar de curățare ușoară, pe o zonă restrânsă de probă. Urmele apărute în urma încercărilor de curățare nu pot fi înlăturate. Suprefețele pe care s-a aplicat Stucco Eleganza pot avea un ușor efect de scriere. Acest lucru depinde în mare măsură de culoarea produsului.