Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var-ciment (PII)/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului TopLasur NQG® se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Tencuielile din grupele de mortare PII și PIII/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli silicatice noi: Se vopsesc cu Histolith Antik-Lasur.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi: Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

B.C.A. cu finisaj vechi cu capacitate portantă: Suprafețele intacte se curăță. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. În cazul finisajelor ce nu sunt intacte, se utilizează produsele din gama DisboFEIN.

Beton: Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele poroase, nisipoase, respectiv puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment: Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri.
Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Vopsele portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice: Vopselele vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. În cazul altor metode de curățare (spălare cu apă, periere, stropire) se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice: Tencuielile vechi se curăță cu metode adecvate. După spălare, se va păstra un timp suficient pentru uscare înainte finisare.

Vopsele minerale, fără capacitate portantă: Se îndepărtează integral prin șlefuire, periere, răzuire, sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale, sau prin alte metode adecvate. După spălare, se va păstra un timp suficient pentru uscare înainte finisare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă, pe bază de vopsele sau tencuieli de dispersie sau pe bază de rășini siliconice: Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pe suprafețele nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine: Se acoperă cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri: În funcție de clasa în care se încadrează fisurile, se finisează cu FibroSil, PermaSilan NQG® sau sistemul Cap-elast.

Tratamentul pietrei: Piatra naturală trebuie să fie solidă, uscată și fără eflorescențe. Suprafețele erodate se tratează cu ester de acid silicic. Suprafețele de piatră murdară se curăță înainte de acoperire cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele de piatră deteriorate nu se vor repara cu mortare pentru tencuieli, dar pot fi reparate cu înlocuitori de piatra. Suprafețele reparate trebuie să fie bine ancorate pe suportul de piatră și apoi să fie tratate prin fluatare cu Histolith Fluat. După fluatare, suprafețele vor fi spălate cu apă.

Umiditate ascendentă: Suprafețele afectate de umiditate ascendentă sunt distruse prematur. Numai prin introducerea unei bariere orizontale se poate realiza o reparație de succes și de durată. O soluție bună și de lungă durată, este utilizarea sistemului de tencuieli de asanare Histolith Sanierputz-System. În special la clădiri mai vechi, realizarea unor zone de uscare și de evaporare prin umplerea zonei dintre soclu și sol cu un strat de pietre cu rol de filtrare și rupere a capilarității, are efecte avantajoase.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte: Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafețe interioare:

Tencuielile din grupele de mortare PII și PIII/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de 2 N/mm2: Se șlefuiește tencuiala pe bază de ghips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ghips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile netede cu suprafețe tari se aplică un strat de grund cu rol de punte de aderență cu produsul HaftGrund EG.

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG, OptiSilan TiefGrund, sau Dupa-Putzfestiger.
Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de uleiuri pentru decofrare, precum și substanțele făinoase și nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă. 

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă și cărămizi: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu produsul HaftGrund EG.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Suprafețele netede, slab absorbante, se grunduiesc produsul HaftGrund EG. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Indeko-W, Malerit-W sau Fungitex-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de soluții de curățare casnice și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn N°1.u

Lemn și materiale lemnoase: Se vopsesc cu lacurile acrilice sau poliuretanice, ecologice, diluabile cu apă, din gama Capacryl.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Pentru aplicarea lazurii se pot utiliza bidinele de zugrăvit sau pensule uzate, respectiv burete natural, sau o cârpă. Alegerea depinde de efectul de lazură dorit.

Construcția straturilor

Strat intermediar: cu Minera Universal sau Capadecor MultiStruktur (numai la interior), structurate cu bidineaua, în alb, sau nuanțate în colori similare cu culoarea lazurii. De asemenea, tencuielile structurate sunt potrivite ca și strat intermediar. Suprafețele netede nu pot fi vopsite fără urme inestetice.

Strat final: în funcție de efectul de lazură dorit, se aplică 1 - 3 straturi de TopLasur NQG® în culoarea dorită. Transparența lazurii se reglează prin diluție cu max. 30 % apă.

În funcție de efectul dorit, straturile de lazură pot fi aplicate ud-pe-ud, sau după uscarea intermediară a fiecărui strat.

Consum

100 - 150 ml/m2/strat.
Pe suprafețe absorbante sau structurate, consumul crește corespunzător. Valorile de consum sunt aproximative. Consumul exact se determină prin aplicarea de mostre, înainte de începerea lucrării.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare: Temperatură aer și suport: min. + 8°C.

Uscarea/Timp de uscare

Se lasă să se usuce min. 12 ore între aplicarea straturilor. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare. La interior se va aerisi bine zona de lucru după aplicarea produsului.

Curătarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă, eventual cu amestec de apă și soluție de curățat. Uneltele se păstrează imersate în produs sau sub apă pe durata pauzelor de lucru.

Notă

Nu se aplică sub directa acțiune a soarelui, ploaie, umiditate ridicată (ceață) sau vânt puternic. Dacă este necesar, se va lucra cu plasă de protecție. Atenție la pericolul de îngheț pe durata nopții. A nu se folosi pe suprafețe orizontale cu acumulări de apă.

Pentru a evita urmele de adăugiri vizibile, pe zonele de suprafețe învecinate, lazura se va aplica ud-pe-ud.

Pentru fațade, care sunt periodic umede sau sunt supuse la condiții speciale de umiditate naturală mai mult decât condițiile meteorologice obișnuite, există un risc crescut de apariție a fungilor și algelor. Vă recomandăm să protejați zonele vulnerabile, utilizând produsele noastre speciale de protecție, precum ThermoSan NQG, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conțin substanțe active care inhibă creșterea și dezvoltarea fungilor și algelor.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior. În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Reparațiile ulterioare pe suprafață nu pot fi efectuate fără urme vizibile.

Compatibilitatea cu alte materiale: Pentru a păstra proprietăți speciale, TopLasur NQG nu poate fi amestecat cu alte materiale.

Măsuri de protecție: Elementele proeminente, cum ar fi cornișe, glafuri de ferestre, etc. trebuie să fie protejate în mod corespunzător, cu scopul de a evita murdărirea suprafețelor sau umezirea pereților.