Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă din abundență

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02F

Compozitie

Rășină poliacrilică, pigmenți perlați (iriodine), silicați, apă, glicoli eteri, aditivi, conservanți (metil / benzizotiazolinonă), protecție în film (octilizotiazolinonă, terbutrin, pirition de zinc).

Detalii

Vezi Fișa cu date de securitate.

Consultanţă tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro