Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificate 

  • RMI (Robert Murjahn Institut) Certificat 2009/107-16

Măsuri de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Nu inspiraţi spray-ul/ceața. Informații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere. Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și Lacuri

M-GP01

Compoziție

Rășină poliacrilică, pigmenți de colorare, silicați, carbonat de calciu, apă, agenți de peliculizare, aditivi, conservanți (metil- / benzizotiazolinonă)

Consultanță Tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro