Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafețe exterioare:

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII (rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/ mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp de așteptare destul de lung, de regulă după două săptamani de uscare la o temperatură de 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului. În condiții meteorologice mai puțin favorabile, de exemplu influențate de vânt sau ploaie, trebuie menținut un timp de așteptare semnificativ mai lung.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie întărite și bine uscate. Tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Beton:
Curățați suprafețele de beton cu depuneri de murdărie sau cu strat de substanțe făinoase, mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe suprafețe ușor absorbante sau netede aplicați un strat de grund cu EffektGrund. Pe suprafețele puternic absorbante aplicați un strat de grund de OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe suprafețele făinoase se aplică Dupa-grund.

Suprafețe portante de lacuri sau vopsele de dispersie:
Șlefuiți suprafețele lucioase și cele vopsite cu lacuri. Curățați vopselele vechi murdare sau cretoase cu jet de apă sub presiune, spălare manuală sau altă metodă adecvată, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund.

Suprafețe portante de vopsele plasto-elastice de dispersie vechi, de ex. suprafețe vechi cu cap-elast:
Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafeţe portante de tencuieli pe bază de răşini sintetice:
Curățați tencuielile vechi utilizând o metodă adecvată. Pentru curățarea umedă, respectați reglementările legale și permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu EffektGrund.

Suprafeţe de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet printr-o metodă adecvată, de ex. mecanic sau prin decapare și curățare ulterioară cu jet de apă fierbinte sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund. Pe suprafețele nisipoase, puternic absorbante, se va aplica grundul Dupa-grund.

Suprafețe cu vopsele minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire, cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale sau alte metode adecvate. În cazul curățării umede, permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu Dupa-grund.

Suprafețe din lemn:
Suprafețele din lemn nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe galvanizate:
Suprafețele de zinc nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

PVC dur:
Suprafețele din plastic nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe finisate cu tehnologia Coil-Coating:
Curățați suprafața cu soluție amoniacală. Grunduiți apoi de ex. cu Capacryl Haftprimer. Notă: Suprafețele finisate prin tehnologia Coil-Coating care conțin silicon, nu pot fi vopsite. Întrucât acest tip de finisaje nu pot fi detectate vizual în șantier, trebuie efectuat întotdeauna un test de aderență.

Zidăria din cărămidă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț, cărămizile absorbante și clincherele fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără crăpături, uscată și fără săruri. Grunduiți cu Dupa-grund. Dacă stratul de bază prezintă o decolorare maronie, atunci CapaGold/ CapaSilver nu poate fi utilizat.

Zonele poluate de fum sau funingine industrială:
Aceste suprafețe nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Zone afectate de ciuperci sau alge:
În prezența algelor sau a atacurilor fungice, suprafețele trebuie mai întâi curățate cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Spălați suprafețele cu Capatox sau FungiGrund și apoi lăsați-le să se usuce.

Suprafețe crăpate de tencuială sau beton:
Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber fără a elimina mai întâi fisurile.

Zone cu eflorescență de săruri:
Îndepărtați prin periere uscată eflorescențele de săruri. Grunduiți cu Dupa-grund. La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de săruri, nu se poate garanta o aderență permanentă a finisajului sau împiedicarea reapariției eflorescențelor.

Defecte:
Reparați imperfecțiunile minore din substraturile minerale cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm e de preferat a fi reparate cu Histolith-Renovierspachtel. Grunduiți zonele cu reparații.

Neuniformitatea, ciobiturile și structurile inegale pot fi evidențiate prin utilizarea CapaGold și CapaSilber.

Sistem compozit termoizolant NOU:

CapaGold/ CapaSilber poate fi aplicat pe întreaga suprafață a sistemelor ETICS (plăci Dalmatina sau EPS alb) dacă se menține următoarea structură:
Armare: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 sau Capatect CarbonSpachtel
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110
Grund: grunduiți cu Putzgrund 610 suprafața fațadei șpăcluită cu Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Tencuială finală: tencuială AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru realizarea sistemelor ETICS, vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice aferente produsului.
Suprafețele ETICS plane sau netede nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber!

Sistem compozit termoizolant VECHI:
(Cerință: izolat cu EPS, solid și portant).
Suprafețele termoizolate pe care este deja aplicat CapaGold/ CapaSilber, mai poate fi redecorat cu aceste produse doar parțial, pe max. 20% din suprafață. Suprafețele parțiale care trebuie acoperite, trebuie să fie pregătite așa cum este descris mai jos. Pe tencuielile din grupa de mortare PII și pe tencuielile portante de rășină sintetică, silicatică sau siliconică (a se vedea informațiile din IT nr. 650 Straturi suport şi pregătirea lor), trebuie respectată următoarea structură, dar numai după pregătirea stratului suport:
Armare: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110
Grund: Putzgrund 610
Tencuială finală: Capatect AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru realizarea sistemelor ETICS, vă rugăm consultați fișa cu Informațiile tehnice aferente produsului.

Suprafețele ETICS plane sau netede nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber!
În cazul dublării sistemului de termoizolație, în conformitate cu directivele EnEV (în Germania), utilizarea  produselor  CapaGold/  CapaSilber  pe  întreaga  suprafață  este  posibilă  doar  conform criteriilor menționate mai sus (Sistem nou de termoizolație).

Suprafețe interioare:

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII (rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/ mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile solide, normal absorbante pot fi acoperite direct. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF.

Tencuieli de gips din grupa de mortare PIV (rezistență minimă la compresiune cel puțin 2 N/mm² conform DIN EN 13279): Tencuielile de gips cu strat de sinter se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din gips:
Grunduiți placile absorbante cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB.

Plăcile de gips (plăci gips-carton):
Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Zonele șpăcluite cu materiale pe bază de gips (zone moi) se grunduiesc în prealabil cu Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile cu conținut de substanțe colorante solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fișa BFS Nr. 12.

Beton: Dacă este necesar, se înlătură resturile de decofrol, precum și substanţele făinoase, nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă/ bolțari de var cu nisip: Se acoperă direct, nu este necesară aplicarea unui grund.

Suprafețe portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se înăspresc.

Suprafețe fără capacitate portantă:
Se îndepărtează acoperirile de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuielile de rășini sintetice fără capacitate portantă. Suprafețele netede și slab absorbante se acoperă direct. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF. Îndepărtați mecanic vopselele minerale fără capacitate portantă și îndepărtați praful de pe suprafețe. Aplicați un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Suprafața se spală foarte bine. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:
Se poate acoperi direct.

Tapete neaderente:
Tapetul se îndepărtează complet. Se spală resturile de maculatură şi adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curăţare umedă. Suprafețele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund, după care se lasă să se usuce bine.

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsimi:
Petele de nicotină, precum și petele de funingine sau grăsime, se spală cu apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase: Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Mici defecte: După  o  pregătire  adecvată,  efectuați  reparațiile  necesare  cu  Caparol  Akkordspachtel,  conform instrucțiunilor de aplicare.

Mod de aplicare

Amestecați EffektGrund foarte bine înainte de utilizare. Materialul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare. Zonele de îmbinare trebuie roluite din nou. Pentru aplicare folosiți o rolă cu fir mediu (12-16 mm), cu marginile rotunjite – fără tendință de acumulare a materialului la capete.

Suprafețele netede se vor finisa cu ajutorul unei perii, pentru a evita ca urmele vizibile de aplicare cu rola.

Aplicare Airless: La aplicare, amestecați bine vopseaua și pulverizați.
Unghi de pulverizare: 50°; Duză: 0,023–0,027"; Presiune la pulverizare: 150–180 bari; Filtru în pistol: 0,31 mm

Diluție

EffektGrund se aplică nediluat.
În caz de nevoie se poate dilua cu max. 3% apă în vederea reglării consistenței de aplicare.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar                                                                                          Strat final

1-2x EffektGrund Culoare: SilberGrund                                                    2x CapaSilber

1-2x EffektGrund Culoare: GoldGrund                                                      2x CapaGold

Stratul de EffektGrund trebuie sa fie aplicat uniform. Greșelile de acoperire din stratul intermediar sunt vizibile chiar și după aplicarea lui CapaGold sau CapaSilber.

Consum

Cca.  150-200  ml/m2  pe  strat,  pe  suprafețe  netede.  Pe  suprafeţe  rugoase  consumul  creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

EffektGrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă.