Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafețe exterioare:

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII (rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/ mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile noi pot fi acoperite după un timp de așteptare destul de lung, de regulă după două săptamani de uscare la o temperatură de 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului. În condiții meteorologice mai puțin favorabile, de exemplu influențate de vânt sau ploaie, trebuie menținut un timp de așteptare semnificativ mai lung.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie întărite și bine uscate. Tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Beton:
Curățați suprafețele de beton cu depuneri de murdărie sau cu strat de substanțe făinoase, mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe suprafețe ușor absorbante sau netede aplicați un strat de grund cu EffektGrund. Pe suprafețele puternic absorbante aplicați un strat de grund de OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe suprafețele făinoase se aplică Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante de lacuri sau vopsele de dispersie:
Șlefuiți suprafețele lucioase și cele vopsite cu lacuri. Curățați vopselele vechi murdare sau cretoase cu jet de apă sub presiune, spălare manuală sau altă metodă adecvată, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund.

Suprafețe portante vechi de vopsele de dispersie plasto-elastice,  de  ex.  suprafețe  vechi  cu Cap-elast:
Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe portante de tencuieli pe bază de răşini sintetice:
Curățați tencuielile vechi utilizând o metodă adecvată. Pentru curățarea umedă, respectați reglementările legale și permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu EffektGrund. Suprafețe   de   lacuri,   vopsele   de   dispersie   sau   tencuieli   pe   bază   de   răşini   sintetice,   fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet printr-o metodă adecvată, de ex. mecanic sau prin decapare și curățare ulterioară cu jet de apă fierbinte sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Grunduiți cu EffektGrund. Pe suprafețele nisipoase, puternic absorbante, se va aplica grundul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsele minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire, cu jet de  apă  sub presiune,  sau  alte  metode adecvate în conformitate cu reglementările legale . În cazul curățării umede, permiteți suprafețelor să se usuce bine înainte de a continua lucrările. Grunduiți cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe din lemn:
Suprafețele din lemn nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe galvanizate:
Suprafețele de zinc nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

PVC dur:
Suprafețele din plastic nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe finisate prin tehnologia Coil-Coating:
Curățați suprafața cu soluție amoniacală. Grunduiți apoi de ex. cu Capacryl Haftprimer. Notă: Suprafețele finisate prin tehnologia Coil-Coating care conțin silicon, nu pot fi vopsite. Întrucât acest tip de finisaje nu pot fi detectate vizual în șantier, trebuie efectuat întotdeauna un test de aderență.

Zidăria din cărămidă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț, cărămizile absorbante și clincherele fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără crăpături, uscată și fără săruri. Grunduiți cu Dupa-Putzfestiger. Dacă stratul de bază prezintă o decolorare maronie, atunci CapaGold/ CapaSilver nu poate fi utilizat.

Suprafețe contaminate cu fum industrial sau funingine:
Aceste suprafețe nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe afectate de ciuperci sau alge:
În caz de infestare cu alge sau ciuperci, suprafețele trebuie mai întâi curățate cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Spălați apoi temeinic suprafețele cu Capatox sau FungiGrund și lăsați-le să se usuce.

Suprafețe de tencuială sau beton fisurate:
Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber fără a elimina mai întâi fisurile.

Suprafețe cu eflorescență de săruri:
Îndepărtați prin periere uscată eflorescențele de săruri. Amorsați cu Dupa-Putzfestiger. La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de săruri, nu se poate oferi nicio garanție pentru aderența permanentă a finisajului sau împiedicarea reapariției eflorescențelor.

Suprafețe cu defecte:
Reparați micile imperfecțiuni ale substraturilor minerale cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm e de preferat a fi reparate cu Histolith-Renovierspachtel. Grunduiți zonele cu reparații.
Neuniformitatea, ciobiturile în tencuială și structurile inegale, pot fi evidențiate prin utilizarea CapaGold și CapaSilber.

Sistem compozit termoizolant NOU:

CapaGold/ CapaSilber poate fi aplicat pe întreaga suprafață a sistemelor termoizolante (plăci Dalmatina sau EPS alb) dacă se respectă următoarea structură:
Armare: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 sau Capatect CarbonSpachtel
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110
Grund: amorsați cu Putzgrund 610 suprafața șpăcluită cu Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190, înainte de aplicarea tencuielii de fațadă
Tencuială finală: tencuială de fațadă AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru realizarea sistemelor termoizolante, vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice aferente produsului respectiv.
Suprafețele termoizolate plane sau netede nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber!

Sistem compozit termoizolant VECHI:
(Cerință: izolat cu EPS, solid și portant).
Suprafețele deja termoizolate pe care urmează a fi aplicat CapaGold/ CapaSilber, mai pot fi decorate cu aceste produse doar parțial, pe max. 20% din suprafață. Suprafețele parțiale care trebuie acoperite, trebuie să fie pregătite așa cum este descris mai jos. Pe tencuielile din grupa de mortare PII și pe tencuielile portante de rășină sintetică, silicatică sau siliconică (a se vedea fișa cu Informații tehnice aferenta produsului respectiv), trebuie respectată următoarea structură, dar numai după pregătirea stratului suport:

Armare: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Plasă de armare: Capatect-Gewebe 650/110
Grund: Putzgrund 610
Tencuială finală: Capatect AmphiSilan sau ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 sau R20, R30. Pentru realizarea sistemelor termoizolante, vă rugăm consultați fișa cu Informații tehnice aferente produsului respectiv.
Suprafețele termoizolate plane sau netede nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold sau CapaSilber!
În cazul dublării sistemului de termoizolație, în conformitate cu directivele EnEV (în Germania), utilizarea produselor CapaGold/ CapaSilber pe întreaga suprafață este posibilă doar conform criteriilor menționate mai sus (Sistem nou de termoizolație).

Suprafețe interioare:

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII (rezistență minimă la compresiune cel puțin 1,5 N/mm2, conform DIN EN 998-1): Tencuielile solide, normal absorbante pot fi acoperite direct. Tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.
Tencuieli de gips și tencuieli gata de aplicare din grupa de mortare PIV (rezistență minimă la compresiune cel puțin 2 N/mm2 conform DIN EN 13279): Tencuielile de gips cu strat de sinter se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din gips:
Grunduiți placile absorbante cu OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger.

Plăcile de gips (plăci gips-carton):
Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Zonele șpăcluite cu materiale pe bază de gips (zone moi) se grunduiesc în prealabil cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile cu conținut de substanțe colorante solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fișa BFS Nr. 12.

Beton:
Se înlătură resturile de decofrol, precum și substanţe le făinoase, nisipoase.

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă/ bolțari de var cu nisip:
Se acoperă direct, nu este necesară aplicarea unui grund.

Suprafețe portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc pentru aderență.

Suprafețe fără capacitate portantă:
Se îndepărtează acoperirile de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuielile de rășini sintetice fără capacitate portantă. Suprafețele netede și slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele poroase, nisipoase sau absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Îndepărtați mecanic vopselele minerale fără capacitate portantă și desprăfuiți suprafeța. Aplicați un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Suprafața se spală foarte bine. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Tapete nevopsite cu inserții de așchii de lemn, în relief sau embosat pe hârtie: Se pot acoperi direct.

Tapete neaderente:
Tapetul se îndepărtează complet. Se spală resturile de hârtie şi adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafeţe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafețele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund, după care se lasă să se usuce bine.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsimi:
Petele de nicotină, precum și petele de funingine sau grăsime, se spală cu apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase:
Nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu CapaGold/ CapaSilber.

Suprafețe cu mici defecte:
După o pregătire adecvată, efectuați reparațiile necesare cu Caparol Akkordspachtel, conform instrucțiunilor de aplicare.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății”(Germania).
Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Amestecați EffektGrund foarte bine înainte de utilizare. Materialul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare. Zonele de îmbinare trebuie finisate din nou cu o rolă. Pentru prelucrare folosiți role cu fir mediu (12-16 mm), cu marginile rotunjite – fără tendință de acumulare a materialului la capete.

Suprafețele netede se vor finisa cu ajutorul unei perii, pentru a evita ca urmele vizibile de aplicare cu rola.
Aplicare Airless: La aplicare, amestecați bine vopseaua, strecurați și pulverizați.
Unghi de pulverizare: 50°; Duză: 0,023–0,027"; Presiune la pulverizare: 150–180 bari; Filtru pistol: 0,31 mm

Diluare

EffektGrund se aplică nediluat.
În caz de nevoie se poate dilua cu max. 3% apă în vederea reglării consistenței de aplicare.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar                                                                                          Strat final

1-2x EffektGrund Culoare: SilberGrund                                                    2x CapaSilber

1-2x EffektGrund Culoare: GoldGrund                                                      2x CapaGold

Stratul de EffektGrund trebuie sa fie aplicat uniform. Neregulile din stratul intermediar pot fi vizibile chiar și după aplicarea lui CapaGold sau CapaSilber.

Consum

Cca.  150-200  ml/m2  pe  strat,  pe  suprafețe  netede.  Pe  suprafeţe  rugoase  consumul  creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

EffektGrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă.