Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificate

  • Evaluarea durabilității la exterior

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Nu inspiraţi spray-ul/ceața. Informații suplimentare: Vezi fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l COV (2010). Acest produs conține maxim 35 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

BSW20

Compoziţie

Rășină poliacrilică, pigmenți de efect, silicați, apă, glicol eteri, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă)

Consultanţă tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro