Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuşi de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, masă de reacție compusă din 5 chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs contine <1 g/l COV.

Compoziție

Rășină  poliacrilică,  pigmenți  perlați  (iriodină),  silicați,  apă,  glicoli  eteri,  aditivi,  conservanți  (metil/ benzizotiazolinonă), agenți de protecție în film (octilizotiazolinonă, terbutrin, pirition de zinc).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro