Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va asigura o ventilare adecvată pe durata aplicării și uscării produsului. Este interzisă consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. A nu se inhala vaporii produsului. Informații suplimentare – Vezi fișa cu datele de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri rezultate din demolări, sau gunoi menajer. 

Valori limita in UE pentru continut de COV:

Pentru acest produs (cat.A/a): 30 g/l (in 2010). Acest produs contine < 1 g/l COV

Cod produs Vopsele si lacuri

M-GP01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro