Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Se lasă minim 2-4 săptămâni să se usuce bine. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat. Tencuieli vechi din grupele de mortare Pic, PII și PIII, nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Suprafețele slabe se întăresc prin aplicarea produsului Histolith® Spezialgrundierung. Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii:
Se curăță bine suprafața. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Emulsionsfabre diluat cu 10 % apă.
Finisajele vechi, lucioase se șlefuiesc. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund.

Tencuieli și ștucaturi pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Suprafețele cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Finisaje cu vopsele pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

Cu peria, prin mișcări scurte. Ca tehnică decorativă, se aplică cu burete, cârpă, sau unelte similare.

Construcția straturilor

Strat de grund:
Se aplică un strat de Histolith® Emulsionsfarbe diluat cu max. 10 % apă. Pe suprafețele slabe, respectiv cele puternic absorbante, se aplică în prealabil produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Straturi de lazură:
Se pot realiza prin diluarea produsului Histolith® Emulsionsfarbe cu Histolith® Emulsion. Raportul de amestec se stabilește prin efectuarea unor suprafețe de test. Este posibilă nuanțarea manuală cu pigmenți uscați, trebuie verificată compatibilitatea pigmentului cu produsul prin efectuarea unor mostre.

Consum

Cca. 80-100 ml/m2 pe strat suport neted, aplicat într-un singur strat. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 4-6 ore. 
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”.