Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La lucrările de șlefuire se vor folosi filtre P2. A se asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării și uscării. Nu se vor consuma alimente, băuturi și nu se va fuma pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Uneltele se curăță cu apă și săpun imediat după utilizare. Această vopsea este puternic alcalină. A se proteja ochii și pielea de eventualele stropiri accidentale. Se acoperă cu grijă zonele adiacente pe durata vopsirii. Eventualele pete de pe suprafețele lăcuite, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se spală imediat. 

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. 

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK01

Alte informații

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro