Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Evitați dispersarea în mediu. Curățați instrumentele de lucru imediat după utilizare, cu apă. Utilizați filtre de praf tip P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați ceața.

Eliminare

Resturile lichide de material se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate se vor elimina ca deșeuri rezultate din construcții sau demolărilor, sau ca gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

GISCODE BSW10
(cod vechi: M-SK01)

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro