Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de aplicare

Histolith® Silikat-Fixativ este folosit ca:
Grund pentru întărirea și egalizarea straturilor suport puternic absorbante sau cu absorbție neuniformă, ca material de diluție pentru vopsele silicatice Histolith® pe bază de dispersie.

Proprietăți

  • cu efect puternic de întărire a stratului suport
  • capacitate bună de penetrare
  • permeabilitate ridicată la vaporii de apă și la CO2
  • puternic alcalin, valoare pH cca 11
  • fără conținut de solvenți

Baza materialului

Apă de sticlă (silicat de potasiu) cu adaosuri organice conform DIN 18 363, Capitolul 2.4.1.

Ambalaj/Capacitate recipient

10 litri

Depozitare

La rece, ferit de îngheţ.

Date tehnice    

  • Densitate:   cca. 1,1 g/cm3 

 

Compatibilitatea conform Informațiilor Tehnice Nr. 606/Definițiile Domeniilor de Utilizare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat