Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Eliminare

Resturile lichide de material pot fi predate centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material se elimină ca deșeuri rezultate din construcții/demolări, sau ca gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/a): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

GISCODE BSW10

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro