Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Toate suporturile întâlnite în practică și pregătirea acestora nu pot fi prezentate în acest document.
Dacă întâlniți un suport ce nu este prezentat în acest document, este necesar să luați legătura cu noi sau cu reprezentanții noștri de vânzări. Vă oferim suport dedicat fiecărui proiect în parte.

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.. Evitați dispersarea în mediu..  ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Eliminare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se elimină ca deșeuri amestecate, rezultate din demolări sau construcții.

Giscode

ZP1

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro