Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul șlefuirii se vor utiliza filtre de praf P2. Se va asigura o ventilare adecvată pe durata aplicării și uscării produsului. Este interzisă consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Produsul este puternic alcalin. Se vor proteja ochii și pielea de stropirea accidentală. Se vor proteja corespunzător zonele adiacente. A se îndepărta imediat materialul ajuns prin stropire accidentală pe suprafețele de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală. Informații suplimentare – Vezi fișa cu datele de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri rezultate din demolări, sau gunoi menajer. 

Cod produs vopsele și lacuri

M-SK01

Declarația componentelor

Carbonat de calciu, apă, silicați, silicat de potasiu alcalin, dioxid de titan, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro