Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport 

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Tencuielile fixe, cu capacitate normală de absorbție, se acoperă direct. Pe tencuieli cu rezistență scăzută, poroase, absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă. Tencuieli pe bază de ipsos din grupele de mortare PIV și PV:
Rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279, 2 N/mm2.
Suprafețele cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Plăci de construcții pe bază de ipsos:
Suprafețele absorbante se grunduiesc cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă, sau cu Histolith® Spezialgrundierung.

Plăci din ghips (ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele rămase de la șpăcluire. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. În cazul plăcilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund (a se respecta fișa BFS Nr. 12).

Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare și straturile neaderente.

BCA:
Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă, se șpăcluiește cu produsul Histolith® Marmorspachtel. Plăci pe bază de fibre lemnoase, sau plăci laminate (din materiale lemnoase):
Plăcile care au o suprafață ceruită, se șlefuiesc bine și se îndepărtează praful. Se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Filtergrund grob. Finisaje cu capacitate portantă:
Finisajele mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și cele lăcuite se șlefuiesc.

Finisaje fără capacitate portantă:
Vopselele pa bază de dispersii, lacurile, sau finisajele pe bază de rășini sintetice, fără capacitate portantă, se îndepărtează în întregime. Pe suprafețele poroase, absorbante, cu rezistență scăzută, se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă.
Finisajele pe bază de vopsele minerale, fără capacitate portantă, se îndepărtează mecanic și se curăță praful. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat 2 : 1 cu apă.

Finisaje cu vopsele pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Tapete:
Se îndepărtează în întregime. Se spală urmele de adeziv. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Suprafețe afectate de pete de nicotină, apă, fum, sau grăsime:
Petele de nicotină, de asemenea cele de fum, sau grăsime se spală cu un amestec de apă și soluții care dizolvă grăsimile, ulterior se lasă să se usuce bine. Petele de apă, uscate, se curăță cu o perie. Se aplică un strat de grund, cu rol de izolare, cu produsul Caparol Filtergrund grob.

Zone deteriorate, de dimensiuni reduse:
Se repară cu produsul Histolith® Marmorspachtel, după o pregătire adecvată a suprafeței. Ulterior se aplică un grund dacă este nevoie.

Pregătirea materialului

Se omogenizează bine conținutul ambalajului. Dacă este necesar, poate fi reglată consistența materialului prin adaosul a max. 2 % apă.

Procedeu de aplicare

Se aplică cu fier de glet, sau mecanizat. Prin aplicarea cu fier de glet se obține o structură “zgâriată”, iar prin aplicarea mecanizată se obține o structură “stropită”. Aplicare cu fier de glet: Histolith® Silikatin se diluează cu max. 2 % apă și se aplică cu fierul de glet din oțel inoxidabil, în grosimea granulei, uniform și se drișcuiește imediat.  Aplicare mecanizată:
Cu aparate adecvate de pulverizare.
Duza: 6-8 mm;
Presiune: în funcție de tipul aparatului;
Debit compresor: 500 L/min. la 3 Bar.
Reglarea consistenței pentru aplicarea mecanizată, prin adaos de max. 5 % apă. Materialul nuanțat se va dilua mai puțin. Uneltele de lucru se curăță imediat după utilizare, cu apă.

Compoziția straturilor

Start de grund și strat intermediar:
Histolith® Strukturgrund, nuanțat în culoarea stratului final. Start final:
Histolith® Silikatin, aplicat cu fier de glet, sau mecanizat.

Consum

  • Histolith Silikatin K10:  cca. 2,1-2,5 kg/m2
  • Histolith Silikatin K20:  cca. 2,9-3,2 kg/m2

Consumul depinde de structura dorită. În cazul în care produsul nu se omogenizează bine, înainte de utilizare, consumul crește considerabil. Astfel se impune omogenizarea adecvată. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.
  • Histolith Strukturgrund:  cca. 200-250 ml/m2

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după cca. 24 de ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Datorită utilizării materialelor naturale de umplutură, este posibilă apariția variațiilor de nuanțe. La stratul final, pe suprafețe unitare, se va utiliza numai material din același șarjă, sau se vor amesteca materialele din șarje diferite pentru evitarea diferențelor de culoare.
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.