Histolith® Trass-PorengGrundputz

Tencuială de renovare strat de bază, de înmagazinare a sărurilor, egalizare pe zidării cu abateri de planeitate accentuate

Domeniu de utilizare

Sistemul de tencuieli de asanare Histolith® Adecvată pentru tencuirile de bază cu formare de pori pentru depozitarea sărurilor din zidării și pentru tencuiri de nivelare pe zidării cu abateri de planeitate accentuate, la exterior și interior. Pentru tencuiri pe Histolith® Trass-Vorspritzputz la exterior și interior. Componentă a sistemului de tencuieli de asanare Histolith® Trass-Sanierputzsystem.

Compoziția și grosimea straturilor sistemului de tencuieli de asanare Histolith® Trass-Sanierputzsystem depind de conținutul de săruri din zidării în conformitate cu Fișa WTA 2-9-20/D. Sistemului de tencuieli de asanare Histolith® Trass-Sanierputzsystem este adecvat pentru tencuirea zidăriilor afectate de umiditate și săruri. Datorită volumului mare de pori sărurile nocive pentru zidării pot fi depozitate în tencuială. Astfel este posibilă obținerea unei suprafețe uscate și fără eflorescențe pe zidăriile umede, în condițiile unui climat ce permite uscarea tencuielilor.

Proprietăți:

 • Mare rezistență la compresiune
 • Cu permeabilitate înaltă la vaporii de apă
 • Rezistentă la îngheț
 • Aplicabilă manual sau mecanizat
 • Conține aditivi pentru facilitarea formării porilor

Material de bază

 • Lianți minerali în conformitate cu DIN EN 197-1 și DIN EN 459-1 și adaosuri minerale în conformitate cu DIN EN 13139.

Ambalaj/Capacitate recipient

Sac la 20kg.

Culoarea

Beige (bej).

Depozitare

În condiții uscate, ferită de umiditate, în ambalajul etanș. Poate fi depozitată min. 12 luni de la data fabricației.

Date tehnice

Mortar de tencuială de asanare (R) în conformitate cu DIN EN 998-1

Îndeplinește cerințele în conformitate cu Fișa WTA 2-9-20/D

 • Granulație maximă:
 • Conductivitate termică:
 • Coef. de rezistență la difuzie µ (H2O):
 • Rezistența la compresiune:

 

 • Densitatea mortarului uscat:
 • Rezistența la smulgere:

 

 • Clasa de reacție la foc:
 • Absorbția de apă prin capilaritate:

3,0 mm
λ10 dry,mat ≤ 0,25 W/(mK) pentru P=50 % conf. DIN EN 1745
µ ≤ 10 conf. DIN EN 1015-19
Categoria CS II conf. DIN EN 998-1
> 2,5 N/mm2 conf. DIN EN 1015-11


ρ: cca 1, 0 g/cm3
≥ 0,20 N/mm2 conf. DIN EN 1015-12
rupere tip B


Clasa A1 conf. DIN EN 13501-1 (neinflamabilă)
Categoria Wc2 conf. DIN EN 998-1
≥ 0,30 kg/m2 după 24 h conf. DIN EN 1015-18

Produse auxiliare

Histolith® Trass-Vorspritzputz Histolith® Trass- Sanierputz Histolith® Feinputz

Rețineți

Valorile indicate reprezintă niște medii, aceste pot varia între livrări, datorită materiilor prime naturale utilizate.

Compatibilitatea conform fișei tehnice Nr. 606/Definirea Domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

+

+

+

+

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat