Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști!

Inflamabil.
Contactul repetat poate provoca uscarea pielii. Recipientul etanș se depozitează în zone bine ventilate. În cazul unei ventilații insuficiente, se vor utiliza aparate de protecție respiratorie. A se utiliza numai în zone bine ventilate.
A se feri de surse inflamabile. Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.
În cazul ingerării nu se provoacă voma. Se cere imediat ajutorul medicului și se prezintă ambalajul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda în centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi. 

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conţine max. 680 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF02

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro