Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII, tencuieli pe bază de ipsos, ștucatură din ipsos, plăci din ipsos (ghips-carton), finisaje de vopsele vechi (vopselele pe bază de clei se îndepărtează în prealabil).

Pregătirea suprafeței suport 

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Procedeu de aplicare 

Cu bidinea, 1-2 ori, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport, ud în ud. În cazul suprafețelor suport slab absorbante, materialul se diluează cu max. 10 % Caparol AF-Verdünner. A se evita formarea suprafețelor lucioase.

Consum 

Cca. 150-300 ml/m2, în funcție de gradul de absorbție a stratului suport.
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare 

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este revopsibil după 12 ore.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curăţarea instrumentelor de lucru 

Se face cu Disbocolor 499 Verdünner, imediat după utilizare. Reţineţi:Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.