Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale (de ex. beton, șapă de ciment, șapă anhidridă) la interior.
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se aplică suprafețe de testare.

Șapele din materiale dure, de asemenea suprafețele tratate cu substanțe chimice, trebuie pregătite prin procedee mecanice (de ex. sablare în 2 direcții perpendiculare), eventual se aplică suprafețe de testare.

În situația în care DisboPOX W 443 se utilizează ca și grund sub finisaje ulterior aplicate, sunt valabile niște condiții suplimentare. Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi finisată, trebuie să fie în medie 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate (metoda CM, nu este valabil în cazul finisării ulterioare cu DisboPOX W 453)
Şape anhidrite: max. 1,0 % greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile, frezare, sau șlefuire, astfel încât să respecte cerinţele enumerate.

Suprafețele fără capacitate portantă, respectiv cele puternic murdărite cu uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc, etc. sau suprafețele cu rezistență mecanică redusă, respectiv cele cu strat de sinter (lapte de ciment) trebuie pregătite prin procedee mecanice adecvate. Finisajele vechi se îndepărtează.

Golurile, defectele din suprafață se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET®, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.

Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U și de fișa de lucru BEB KH1* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Se introduce Componenta B (întăritor) în Componenta A (masa de bază), se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.). Materialul se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou (nu se va aplica din ambalajul original). Se diluează (max. 5 % greutate) cu apă, dacă este nevoie.

Raport de amestec

Componenta A (masă de bază) : Componenta B (întăritor) = 4 : 1 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat, în funcție de domeniul de utilizare, cu bidinea, cu rola cu lungime scurtă a firului sau cu aparat Airless. Se va omogeniza repetat pe durata aplicării.

În cazul utilizării ca o impregnare, aplicarea produsului poate închide nuanța stratului suport. Este posibilă apariția zonelor cu diferențe de grad de luciu și de nuanță datorită gradului de absorbție neuniform. Se va lucra întotdeauna ud-pe-ud cu scopul obținerii unei suprafețe cu aspect uniform. Suprafețele mai mari se finisează de către mai multe persoane, eventual suprafața se împarte în mai multe zone de lucru. Pe suprafețe unitare se va aplica întotdeauna material din aceeași șarjă de producție.

Compoziția straturilor

Produsul se diluează cu max. 5% greutate apă în cazul în care se utilizează ca și impregnare/sigilare pe suporturi minerale, în funcţie de absorbţia stratului suport şi de grosimea dorită a finisajului. Aparat adecvat de pulverizare: aparat Airless (mărimea duzei 0,008 inch).

Strat de grund pe suporturi minerale absorbante, sub finisaje diluabile cu apă:
Se aplică intensiv materialul într-un strat uniform, cu o bidinea.

Impregnare/sigilare pe suporturi minerale absorbante:
Se aplică materialul în 1 - 2 straturi. Primul strat se aplică cu bidinea, următorul strat se aplică cu o rolă cu lungime scurtă a firului sau prin pulverizare.

Consum

Cca 200 g/m2/strat material diluat sau nediluat, pe suporturi absorbante.
Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Durata de prelucrabilitate

Cca 60 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului.
Temperaturile mai înalte scurtează, temperaturile mai reduse prelungesc durata de prelucrabilitate.

Rețineți: Sfârșitul timpului de găleată nu poate fi constatat vizibil.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +12°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.
Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și solidificării materialului, din cauza apei care se evaporă din material, umiditatea aerului poate crește considerabil. A se evita curenții de aer.

Timpii de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 16 şi max. 24 ore, la +20°C, aceste valori fiind valabile și în cazul unei finisări ulterioare cu produse pigmentate ce permit difuzia. În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.   

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 16 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca 7 zile, la temperaturi reduse timpii de uscare se prelungesc corespunzător.

Pe durata solidificării (cca 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă sau apă caldă și săpun.