Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Suporturi recomandate

Beton și șape de ciment, acoperiri epoxidice rigide de asemenea șape din asfalt tare la interior.

Stratul suportul trebuie să fie plan, uscat, portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi și alte substanțe cu efect separator.

Rezistența la smulgere a suprafeței care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2.

Suprafețele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului (Beton și șapele de ciment: max. 4% greutate metoda CM).

Șapele din asfalt tare trebuie să corespundă minim clasei de duritate IC 15 și nu au voie să se deformeze sub acțiunea temperaturilor și solicitărilor mecanice existente.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin procedee mecanice adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare. Straturile fără capacitate portantă și impuritățile trebuie îndepărtate. Porii și golurile se deschid, suportul trebuie să prezinte o structură ușor rugoasă.

În cazul șapelor din asfalt dur, trebuie să fie vizibil min. 75 % din agregat după pregătire suprafeței.

Modul de preparare

Componenta A se amestecă și se adaugă Componenta B, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou (nu se va aplica din ambalajul original).

Raport de amestec 

Componenta A : Componenta B = 84 : 16 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola (cu rolă texturată din poliamidă, cu lungimea firului de 11 mm și grătar) sau prin pulverizare (aparat Airless fără filtru, min. 50 Bar, duza 0,015 - 0,017 inch, unghi de pulverizare 45°, se recomandă prelucrarea ulterioară cu rola).

Se va lucra întotdeauna ud-pe-ud cu scopul obținerii unei suprafețe cu aspect uniform. La finisarea cu rola se va lucra în cruce (a se respecta valorile de consum indicate). Suprafețele mai mari se finisează de către mai multe persoane, eventual suprafața se împarte în mai multe zone de lucru. Pe suprafețe unitare se va aplica întotdeauna material din același șarjă de producție.

Compoziția straturilor

Strat de grund

Suporturile se grunduiesc cu produsele DisboPOX W 443, DisboPOX 420 sau DisboPOX W 442, diluat cu 5 – 10 % apă.

 

DisboPOX W 443

DisboPOX 420

DisboPOX W 442

dilua cu 5 - 10 % apă

Suportul nu este absorbant?

nu este adecvat

nu este adecvat

adecvat (de ex. asfalt tare, finisaje vechi)

Suportul este normal absorbant?

adecvat

adecvat

adecvat

Suportul este puternic absorbant?

adecvat

adecvat

nu este adecvat

Suprafața trebuie să dispună de difuzie?

adecvat

nu este adecvat

adecvat

Trebuie uniformizate abaterile de planeitate (masă de șpaclu)?

nu este adecvat

foatrte adecvat

adecvat condiționat

Masă de șpaclu

Pentru nivelarea denivelări mici, se va utiliza o masă de șpaclu din:
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel: 1 parte greutate,
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm): 1 parte greutate.
Masa de șpaclu se toarnă pe suportul grunduit. Se distribuie uniform cu ajutorul unui fier de glet și se întinde la grosimea granulei. Grosime maximă 2 mm. Masa de șpaclu proaspăt aplicată poate fi presărată în exces cu nisipul DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm) pentru obținerea unei suprafețe antiderapante.

Denivelările mai accentuate, sau urmele lăsate de fierul de glet pot rămâne vizibile pe suprafața finală. Poate fi necesară șlefuirea suprafeței după solidificare.

Sigilare

Stratul intermediar şi cel final se aplică nediluat. La aplicarea pe suporturi presărate, stratul intermediar se va dilua cu 5 % apă. În cazul nuanţelor cu capacitate de acoperire mai redusă (de ex. galben, portocaliu sau roșu) poate fi necesară aplicarea mai multor straturi suplimentare, eventual primul strat se realizează într-o nuanța cu o bună capacitate de acoperire.

Pentru obținerea unui caracter antiderapant, se pot adăuga 5 % greutate DisboADD 947 SlideStop Fein în ultimul strat de sigilare.

Decorarea suprafeței

Se presară fulgii decorativi DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm în ultimul strat de DisboPOX W 442.

În fincție de domeniul de utilizare, este posibilă aplicarea unei sigilări suplimentare cu produsul DisboPUR W 458.

Consum

Strat de grund

Suporturi minerale

DisboPOX W 443

 

cca 200 g/m2

 

Șape din asfalt dur

DisboPOX W 442, diluat cu 5 - 10 % apă

 

cca 200 g/m2

Masă de şpaclu

Pentru suporturi ușor rugoase:

DisboPOX W 442

DisboADD 942

Presărare pentru suprafețe antiderapante

DisboADD 942

 

cca 1,1 kg/mm/m2

cca 1,1 kg/mm/m2

 

cca 1,5 – 2,0 kg/m2

Pentru suporturi puternic rugoase, poroase:

 

DisboPOX W 453

DisboADD 942

cca 1.040 - 1.200 g/mm/m2

cca 210 - 240 g/mm/m2

Sigilare

DisboPOX W 442

 

cca 230 - 250 g/m2 pe strat

Sigilare antiderapantă

DisboPOX W 442

DisboADD 947 SlideStop Fine

 

cca 180 g/m2

cca 9 g/m2

Decorarea suprafeței

Presărare cu fulgi decorativi, fără sigilare suplimentară

DisboADD 8255 Farbchips, 1 – 2 mm (FastChips)

 

 

cca 30 g/m2

Valorile de consum se stabilesc individual pentru fiecare caz în parte. Consumul stratului de sigilare finală (DisboPUR W 458) pe suprafețe presărate poate varia în funcție temperatură, modalitatea de aplicare. uneltele utilizate și felul materialelor presărate.
* Alternativ DisboPOX W 442 diluat cu 5 – 10 % apă, sau DisboPOX 420 sau DisboXID 462.
** La contactul cu anvelope este posibilă colorarea suprafeței.

Durata de prelucrabilitate

Cca 90 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. Sfârșitul timpului de găleată este vizibil prin modificarea viscozității materialului.
Temperaturile mai înalte scurtează, temperaturile mai reduse prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și solidificării materialului, din cauza apei care se evaporă din material, umiditatea aerului poate crește considerabil. A se evita curenții de aer.

Timpii de așteptare 

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 16 şi max. 48 ore, la +20°C. În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 16 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca 7 zile. Timpii de uscare se prelungesc considerabil în cazul temperaturilor reduse.

Pe durata solidificării (cca 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă sau apă caldă și săpun.