Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Straturi suport recomandate

Suporturi minerale cum ar fi beton, şape, tencuieli, zidării şi suprafeţe de pardoseală cu finisaje vechi aderente, fără conţinut de plastifianţi.
Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe de separare. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi finisate, eventual se aplică suprafețe de testare. Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şape de ciment: max. 5% greutate
Şape anhidride: max. 1% greutate
Şape magnezite: 2 - 4 % greutate
Şapă de xilolit: 4 - 8 % greutate
Şapele din asfalt tare trebuie să corespundă minim clasei de duritate IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente. Toate suporturile trebuie să dispună de o pantă adecvată, astfel încât să fie excluse acumulările de apă.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, astfel încât să respecte cerinţele enumerate. Finisajele vechi neaderente se îndepărtează. Suprafețele fără capacitate portantă, respectiv cele puternic murdărite, cum ar fi de ex. cele cu resturi de ulei, grăsimi, urme de cauciuc, sau prezintă suprafețe cu urme de lapte de ciment, trebuie pregătite intensiv prin măsuri mecanic. Petele de ulei se îndepărtează cu o soluție uzuală de spălare.
Finisajele vechi aderente, pe bază de dispersii, se curăță. Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se sablează până când se obţine o suprafaţă mată. Alternativ, aceste suprafețe se mătuiesc prin șlefuire și se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.
Nu este admisă existența urmelor de materiale, soluțiilor de îngrijire sau a altor substanțe similare pe suprafața ce urmează a fi vopsită.
La finisarea vopselelor vechi cu capacitate de difuziune a vaporilor de apă, trebuie eventual verificat dacă sistemul rezultat dispune de o difuziune adecvată. Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET.

Modul de preparare

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se omogenizează bine înainte de aplicare.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola sau prin pulverizare (aparat Airless, mărimea duzei de 0,013-0,015 inch).

Construcția straturilor

Strat de grund (la interior)
Cu Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe diluat cu 30% apă, sau cu CapaSol Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau cu CapaSol RapidGrund nediluat.

Strat de grund (la exterior)
Cu CapaSol Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau CapaSol RapidGrund nediluat.

Finisaj
Suporturi fără fisuri:
Se finisează cu două straturi de Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe nediluat.

Suporturi cu fisuri:
Se aplică un strat Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe nediluat. În stratul încă umed, se introduce o plasă de armare corespunzătoare (ex. Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, suprapuse cu min. 5 cm la îmbinări), urmat de un strat intermediar Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe nediluat pentru acoperire. Fisurile izolate pot fi acoperite cu benzi de plasă cu lăţime de 15-20 cm. După uscarea stratului intermediar, se va aplica un strat final.

Vopsirea bazinelor de retenţie a uleiurilor:
În acest caz se va aplica minim un strat de grund şi două straturi finale nediluate. Se va ţine cont de consumul minim (950 ml/m2). Straturile aplicate consecutiv se nuanţează diferit pentru evitarea zonelor nevopsite. Pentru a evidenţia straturile de vopsea, stratul 2 şi stratul 3 se vor aplica astfel încât să rămână o dungă neacoperită de cca 1 cm din stratul anterior. După terminarea lucrărilor se va aplica un indicator care va conţine informaţii despre materialele utilizate, data aplicării şi aplicator. Indicatoarele respective pot fi solicitate de la DISBON.

Alternative de decorare a suprafeţelor
Presărare cu fulgi:
Se presară DisboADD 948 Farbchips (2 – 4 mm) în stratul proaspăt aplicat şi suprafața se sigilează neted sau antiderapant.
Alternativ este posibilă presărarea cu fulgi decorativi DisboADD 8255 Farbchips (1 – 2 mm) fără a fi nevoie de o sigilare ulterioară.               

Sigilarea netedă:
Pe suprafeţele exterioare se aplică DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung, la interior se utilizează produsul Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung.

Sigilare antiderapantă:
La exterior:
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung: 100% greutate
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10% greutate
DisboADD 499 Verdünner: 5 - 10% greutate

La interior:
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung: 100% greutate
DisboADD 947 Glasperlen fine: 3% greutate

Produsul nu se va utiliza în zone solicitate la contact permanent cu materiale sintetice cu conținut de plastifianți (de ex. anvelope).

Reglementările oficiale pentru acoperi-rile bazinelor de retenţie a uleiurilor

Domeniu de utilizare:
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe poate fi utilizat la finisarea bazinelor și încăperilor, aflate în clădiri închise și la exterior, în care se depozitează:

  1. păcură conform DIN 51603-1:2017-03
  2. uleiuri de motor și uleiuri de transmisii neutilizate, de asemenea
  3. amestecuri de hidrocarburi saturate şi aromatice cu un conţinut de substanţe aromatice ≤ 20% din greutate şi cu temperatura de aprindere > 60°C.
  4. Uleiuri ce nu se încadrează în categoriile de mai sus, de ex. uleiuri izolatoare pentru transformatoare şi uleiuri hidraulice: Shell Diala Öl D produs de Deutsche Shell AG şi următoarele uleiuri hidraulice: NUTO H 46 de la Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 de la Deutsche Shell AG, Aral Vitam GF 46 de la Aral AG, Energol HLP-HM 46 de la BP Oil Deutschland GmbH.

Se vor respecta indicațiile din agrementul tehnic în cazul aplicării produsului Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe în bazinele sau încăperile de reţinere a uleiurilor. Acest certificat este disponibil la producător.

La rezervoarele cu volum mai mare de 1.000 litri, aplicarea se va efectua de către o societate specializată, conform “Ordonanței despre instalațiile de tratare a substanțelor ce periclitează apele, Stoffen AwSV”. “Societățile specializate trebuie să prezinte dovada specializării lor la solicitarea beneficiarului, dacă acesta contractează lucrările conform ordonanței AwSV § 64” (Germania).

Condiţii constructive:
Prin măsurile constructive pot fi evitate apariţia fisurilor datorate contractării, şi a celor datorate tasării, pe fundul şi pe perimetrul bazinului/încăperii de retenție (ex. danturare, armare, ancorare, etc.). Se va lua în considerare cazul de solicitare „presiune exercitată de fluide”. Nu este admisă existenţa rosturilor de dilatare în zona bazinelor/încăperilor de retenție. Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să fie portante şi fără goluri/defecte. Colţurile interioare se vor executa sub formă de plinte. Tencuiala şi şapa trebuie să adere bine la elementele constructive portante, pereţi respectiv la fund. Suprafaţa lor trebuie nivelată cu scândură de lemn şi în nici un caz cu mistrie din oţel. Este interzisă o presărare ulterioară cu ciment. Nu este permisă existenţa trecerilor de ţevi prin pereţii bazinelor/încăperilor de retenție, sub nivelul maxim posibil al fluidelor. Zidăriile şi suprafeţele de beton care nu corespund condiţiilor mai sus enumerate, trebuie acoperite cu o tencuială rezistentă, pe bază de ciment. Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să aibă o vechime de  min. 28 de zile, înaintea vopsirii acestora. Pentru calitatea suporturilor sunt valabile următoarele norme şi cerinţe:

  • Beton: clasa de rezistență C20/25 conform  DIN EN 206-1:2001-07 cu DIN EN 206-1/AI:2004-10 și DIN EN 206-12:2005-09, DIN EN 992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1:2013-04, DIN EN 1992-1 -1 /A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12, DIN 1045-2:2008-08, DIN 1045-3:2012-03, DIN 1045-3/Rectificare 1:2013-07
  • Tencuială: grupa de mortare de tencuieli CS IV, respectiv PIII conform EN 998-1/DIN V 18 550:
  • Șapă: DIN EN 13813: 2003-01 precum DIN 18 560-3: 2006-03, Tabelul 1 – Clasa de rezistență C25/F4 asociat cu DIN 18 560-1: 2004-04, Paragraful. 7.5

 

Trebuie evitat efectul apei din partea posterioară a finisajului. În cazul în care apa poate penetra stratul suport dinspre partea posterioară a straturilor aplicate (apă freatică, infiltraţii de apă, sau apă din alte surse), acesta trebuie etanşat corespunzător. În acest caz este valabil DIN 18 195-4: 200-08 etanşarea clădirilor, etanşarea împotriva umidităţii din sol (apa capilară, apa aderentă) şi apa neacumulată pe plăcile de pardoseală şi pereţi, măsurători şi realizare. Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe poate fi aplicat numai în cazul în care sunt împlinite condiţiile constructive enumerate mai sus, în caz contrar produsul nu o să dispună de performanţele prezentate.

Consum

Vopsirea pardoselilor

Strat de grund

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

cca 150 - 200 ml/m2

diluat cu 30 % apă

CapaSol Konzentrat

sau

CapaSol RapidGrund

cca 150 - 200 ml/m2

diluat volumetric 1 : 2 cu apă

cca 150 – 200 ml/m2

Finisaj

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

cca 2 x cca 200 ml/m2

Decorarea suprafeței

Presărare cu fulgi

DisboADD 948 Farbchips sau

DisboADD 8255 Farbchips

 

cca 30 g/m2

cca 20 g/m2

Sigilare netedă (la exterior)

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

 

cca 150 g/m2

Sigilare netedă (la interior)

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung

 

cca 130 ml/m2

Sigilare antiderapantă (la exterior)

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

DisboADD 947 Glasperlen rough

DisboADD 499 Verdünner

 

cca 150 g/m2

cca 15 g/m2

cca 8 – 15 ml/m2

Sigilare antiderapantă (la interior)

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung

DisboADD 947 Glasperlen fine

 

cca 130 ml/m2

cca 4 g/m2

Finisaj pentru vane de retenție al uleiurilor

Strat de grund

cca. 150 - 200 ml/m2

diluat cu 30 % apă

Strat intermediar

cca 400 ml/m2, nediluat

Strat final

cca 400 ml/m2, nediluat

Condiții de aplicare

Valorile exacte ale consumului se stabilesc prin efectuarea unor mostre la faţa locului.

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +5°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă.

Timpii de așteptare

Timpii de așteptare între straturi va fi de min. 6 ore, în condițiile unei temperaturi de +20°C. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul prelucrării) după cca 6 ore (valabil pentru produsele Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe și Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung), sau după 1 zi (în cazul produsului DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung). Poate fi solicitat mecanic după cca 3 zile.
La temperaturi mai reduse, timpii de uscare se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă, sau apă caldă și săpun.