Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Elemente din lemn absorbante fără straturi de sigilare.

Suportul trebuie să fie curat, portant și fără substanțe care să împiedice aderența. Umiditatea lemnului fără stabilitate dimensională nu trebuie să depășească 12 % în cazul foioaselor și 15 % în cazul rășinoaselor. A se avea în vedere normele de protecție constructivă a lemnului. Acestea sunt o condiție pentru un finisaj durabil al elementelor  din lemn. A se consulta fișa BFS- Nr.18.

Pregătirea suprafețelor suport

Elementele noi din lemn:
Suprafețele din lemn neted se vor șlefui pe direcția fibrelor lemnului, se vor curăța temeinic, substanțele din lemn cum ar fi rășina se vor îndepărta.

Elemnetele din lemn vechi nefinisat:
Suprafețele din lemn afectate de intemperii se vor șlefui până la lemnul sănătos, portant.

Elementele din lemn finisat:
Finisajele vechi precum lacurile și lazurile în strat gros se vor îndepărta până la apariția suprafeței absorbante. Lazurile portante în strat subțire se vor șlefui, curăța și se va face probă de aderență.

Indicație:
La curățarea dușumelelor de terasă și a parchetului, a se avea în vedere ca acestea să fie îndeajuns de uscate (umiditate max 12%). Se vor  lua în calcul înaintea începerii procesului de curățare câteva zile necesare pentru uscare.

Metoda de aplicare

Holz- ÖlGeo se va aplica uniform, nediluat cu pensula. Surplusul de material se va înlătura în funcție de uscare cu o cârpă uscată. Suprafețele mari se vor aplica ud pe ud pentru a se evita finisajele neuniforme.

Prelucrare
Capadur Holz-ÖlGeo se va amesteca înaintea și în timpul aplicării.

Suport

Impregnare

Strat intermediar

Strat final

Lemn la exterior

Capacryl Holzschutz-Grund 1 )

Holz-ÖlGeo 2 )

Holz-ÖlGeo

Lemn la interior

-

Holz-ÖlGeo

Holz-ÖlGeo

  1. Se va recomanda pentru tipurile de lemn cu risc de mucegăire/infestare
  2. Elemente puternic absorbante – a se aplica cel puțin un strat suplimentar

*) doar la exterior

Consum

Aplicare cu pensula pe suprafețe din lemn netede
Cca. 70–90 ml/m²/ strat în funcție de capacitatea de absorbție a suportului.

Aplicare cu pensula pe suprafețe din lemn brut
Cca. 120–160 ml/m²/ strat în funcție de capacitatea de absorbție a suportului.

Valorile de consum sunt orientative, ele depind de natura suportului. Valori exacte de consum se pot calcula doar după efectuarea unor finisaje de probă.

Condiții de prelucrare

  • Temperatura materialului, aerului și suportului: min 8 °C (ideal: 10 până la 25 °C)
  • Umiditatea relativă a aerului: ≤ 70 %

Uscarea/Timp de uscare

La 20°C și  65% umiditate relativă a aerului

uscat la atingere

se poate aplica al doilea strat

uscat complet

după ore

2-3

4-5

24

Capacitatea de absorbție a suportului de lemn, influențează procesul de uscare și gradul de luciu. Pe elementele din lemn cu conținut de substanțe colorante timpii de uscare se pot prelungi. Rezistent la solicitări după minimum 6-8 zile.

Curăţarea uneltelor

Se curăță imediat după utilizare cu benzină ușoară