Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)). Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. Conține: 4,5-diclor-2-octil-3(2H) izotiazolon, până la (1,2,2,6,6-pentametil-piperidil) sebacat. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un "articol tratat" (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 2-octil-2H-izotiazolă-3-onă. (CAS-Nr. 26530-20-1)

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct de colectare a lacurilor vechi. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/e): max. 400 g/l (2010). Acest produs conține max. 400 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH02F

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro