Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Toxic pentru organismele acvatice, în cazul deversări în ape poate avea efect dăunător pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu se vor inhala vaporii/aerosolii. la contactul cu pielea se va spăla imediat cu multă apă. La contactul cu ochii aceştia se vor spăla bine cu apă şi se consultă doctorul. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securitate. Conţine CG 22-1130 (absorbant KV), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil) sebacat. Poate cauza reacţii alergice. 

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material  ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010). Acest produs conţine max. 60 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01F

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro