Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Elementele de construcţie din lemn stabile dimensional, cu stabilitate dimensională limitată sau fără stabilitate dimensională. Suprafeţele suport trebuie să fie curate, portante şi fără de substanţe de separare. Umiditatea lemnului nu trebuie să depăşească 13% în cazul elementelor de construcţie din lemn cu stabilitate dimensională şi 15% în cazul elementelor de construcţie din lemn fără stabilitate dimensională sau cu stabilitate dimensională limitată. Se vor avea în atenţie principiile de protecţie a lemnului. Acestea sunt premisele pentru o protecţie de durată a lemnului cu materiale de acoperire. Se vor avea în vedere indicaţiile din Fişa de observaţii BFS Nr. 18 Cap. 2.2.3 înaintea vopsirii elementelor de construcţie din lemn sub formă de plăci cum ar fi de exemplu plăcile din lemn masiv, placaj de lemn cu strat de furnir, plăci din aşchii de lemn sau plăci fibrolemnoase.

Indicaţii pentru întreţinerea elementelor de construcţii din lemn vopsite:

O conservare de durată a elementelor de construcţie din lemn vopsite se poate realiza doar printr-o întreţinere profesională regulată. Indicaţii privind întreţinerea şi intervalele de timp necesare între acestea sunt precizate în Fişa de observaţii BFS Nr. 18 Anexa C.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafeţele de lemn nou:

Suprafeţele plane şi netede de lemn se şlefuieşte în direcţia fibrei şi se curăţă temeinic. Se îndepărtează corpurile străine din lemn ca de exemplu răşina. Se impregnează cu Capacryl HolzschutzGrund.

Suprafeţele de lemn vechi:

Suprafaţa lemnului afectate de intemperii, cu colorit în gri, se şlefuieşte şi se curăţă până ce se obţine o suprafaţă de lemn portantă, neîncărcată. Se impregnează cu Capacryl HolzschutzGrund.

Pregătirea materialului

Capadur TwinProof este gata pregătit pentru aplicare. Se amestecă înainte de utilizare. La aplicarea cu pensula se vor folosi pensule pentru lacuri acrilice cu un amestec de păr natural şi poliester (ex. Orelmix). Pentru aplicarea cu rola se vor folosi role de poliamidă cu fir scurt, materialul prelucrându-se ulterior cu pensula. Capadur TwinProof este dotat cu substanţe activ biocide - peliculă de protecţie împotriva atacului ciupercilor şi a algelor şi de aceea aplicarea prin pulverizare se va face numai în spaţii închise, destinate acestei aplicaţii.

Mod de aplicare

Componența straturilor:

Strat suport

Utilizare

Pregătire strat suport

Impregnare

Grunduire

Strat intermediar

Strat final

Elementele de construcţie din lemn nevopsite

doar

exterior1)

Fişa cu observaţii BFS Nr. 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capadur TwinProof

Capadur TwinProof

Capadur TwinProof

1)     La interior, ferestrele exterioare şi uşile exterioare sunt considerate suprafeţe exterioare.

Consumul  

70-100 ml/m2 pe strat. Natura suprafeţei lemnului (ex. asperitate, capacitate de absorbţie, etc.), printre altele, afectează şi consumul.  Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura de lucru

+8oC pentru material, suport și aer

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de 20oC şi 65% umiditate relativă a aerului se poate aplica stratul următor după cel puţin 1 oră. Stivuirea elementelor de construcţie vopsite se poate face după cel puţin 8 ore. Uscat în profunzime după cca. 2 zile. La temperaturi joase şi umiditate a aerului ridicată sau în cazul circulării reduse a aerului ex. depozitarea densă a elementelor de construcţie,aceşti timpi se măresc.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se vor curăța cu apă imediat după utilizare