Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Conține hidrocarbura-solvent. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipientele trebuie păstrate bine închise într-un loc bine aerisit. A se feri de surse de incendiu, a nu se fuma in apropiere. A nu se inhala vaporii formați. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. A se purta mască de protecție în cazul unei aerisiri insuficiente. A se utiliza doar în spații bine aerisite. A se evita contactul cu ochii sau cu pielea. A nu se provoca voma în cazul înghițirii accidentale. A se cere urgent sfatul medicului și a i se prezenta acestuia ambalajul sau aceasta fișa tehnică a produsului. Conține substanțe ce pot provoca alergii.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Ambalajele care conţin resturi de material se predau în locuri speciale amenajate.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/e): 400 g/l (2010). Acest produs conţine max. 400 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH 02

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro