Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Capalac Dickschichtlack  baza alba și transparentă.
Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolenta sau amețeala. Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. Expunerea repetata poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări. Fumatul interzis. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.în caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun. Conține cobaltneodecanoat, sebacat, methyl poate provoca reacții alergice.

Capalac Dickschichtlack lucios RAL 9006 si lucios metalic.
Inflamabil. Lichid si vapori inflamabili. Poate provoca somnolenta sau amețeala. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe închise. – Fumatul interzis. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun. A se păstra ambalajul închis ermetic. Conține cobaltneodecanoat, sebacat, methyl poate provoca reacții alergice.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Recipientul cu resturi de materiale va fi predat într-un loc special de colectare a lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 490 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LL01

Conținut de substanțe

Rășină ester-epoxidică, dioxid de titan, pigmenți, pigmenți cu efect metalic, materiale de umplutură minerale, alifați, ester glycol, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro