Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Inflamabil

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei– Fumatul interzis. A nu se inspira vaporii / aerosolii. A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. A nu se deversa in canalizare,  în mediu, apa sau in sol. În cazul unei ventilaţii insuficiente se utilizează echipament de protecţie corespunzător pentru asigurarea respiraţiei. A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.  În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se va consultati imediat medicul şi prezentati ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Conţine 2- Butanonoximă - poate provoca reacţii alergice.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Depozitati ambalajele conținând resturile de material, la un centru de colectare a deşeurilor de lacuri vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Pentru acest produs (cat.A/i): 300 g/l (in 2010). Acest produs contine max. 300 g/l COV

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LL01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro