Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. A se asigura o aerisire corespunzătoare în timpul lucrărilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu pielea sau ochii spălați imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Date suplimentare: Vezi fișa cu date de securitate. Conține 1,2-benzizotiazolă-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazolă- 3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

 

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

 Al acestui produs (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l VOC.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație/Conținutul de substanțe

Rășină PU-alchidică modificată, dioxid de titan, pigmenți, material de umplere mineral, apă, glicoli, eter glicolic, aditivi, substanțe de conservare (metil-benzizotiazolinonă)

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro