Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

În timpul aplicării și la uscare, se asigură o ventilație corespunzătoare. În timpul prelucrării produsului, se evită servirea mesei, consumarea de lichide și fumatul.  La contactul cu ochii sau pielea, se va clăti imediat cu apă din belșug. A nu se deversa, a se evita pătrunderea în ape, canalizare sau sol. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La lucrările de șlefuire se va folosii filtru praf P2.

Pentru indicaţii detaliate: vezi fişa cu date de siguranţă a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale pot fi date spre reciclare. Resturile lichide se predau la centrele de colectare de vopsele și lacuri; resturile uscate de material se vor evacua ca și gunoiul menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Categoria ( A/i): 140 g/l (2007/2010). Acest produs conţine max. 80 g/l VOC.

Giscode

BSW30

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Dispersie pe bază de răşină acrilică, Pigment colorat, Material de umplutură mineral, Apă, Aditivi, Conservanţi.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro