Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat doar utilizatorilor profesionisti.

Poate provoca reacții alergice ale pielii, nociv pe termen lung pentru organismele acvatice. Să se utilizeze echipamentele de protecție recomandate. Să nu se inhaleze vapori. A se evita dispersarea in mediu.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, propiconazol, 3-iod-2-propinylbutylcarbamat. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Avertismente generale: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Evitați contactul cu pielea și ochii. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Purtați echipament de protecție corespunzător și mască de protecție pentru ochi/față. Acest produs de protecție a lemnului conține substanțe biocide pentru a proteja lemnul de dăunători. Se va utiliza numai respectând instrucțiunile de utilizare și numai în domenii de utilizare aprobate, unde sunt necesare măsuri de protecție. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la periclitarea  sănătății umane și a mediului. A nu se aplica/utiliza în imediata vecinătate a apei. Plantele se leagă și nu se stropesc. Nu goliți la canalizare, depozitați acest produs și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Nu se folosește la interior, în sere și saune. Nu se aplică pe lemnul ce intră în contact direct cu plante, produsele alimentare sau furajere sau pentru lemnul folosit la construcția stupilor de albine. A se păstra doar în ambalajul original. Recipientele se închid ermetic după utilizare. Produsul este toxic pentru pești și animalele care consumă pește. Nu se depozitează la temperaturi sub + 5°C sau peste + 30°C.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material vor fi evacuate la un punct de colectare a lacurilor vechi. Cod deșeuri EWC: 0302 05 alte soluții de protecție a lemnului cu conținut de substanțe periculoase.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

 al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV.

Giscode

HSW10

Cod produs Vopsele și lacuri

HSM-LV10

Compoziţie

Conținut de substanță activă: 8g/lt. Propiconazol și 4g/lt. IPBC

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro