Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Fişă Tehnică

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Fișă de sustenabilitate

Fișă de sustenabilitate

Aviz și agrement tehnic

AT 016-04.2184-2021 Vopsele lavabile SeidenLatex, Fungitex-W

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate