Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Diluare

Cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafeţele normal absorbante, grundul se aplică diluat în proporţie de până la 1:2 părţi apă, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suporturile puternic absorbante, TiefGrund se aplică diluat în proporţie de până la 1:3 – 1:4 părţi apă, chiar de mai multe ori, "ud pe ud", până la saturarea totală a suportului.
Aplicarea cu rola sau prin pulverizare este posibilă pe suprafețele unde este necesară numai o grunduire normală, ca punte de aderenţă, pentru vopsiri ulterioare.
Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă, lucioasă. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Consum

Cca 50-200 ml/m², în funcţie de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbţie a suportului.
Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puţin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar

Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

TiefGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.