Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal absorbante se plică grundul nediluat, într-un singur strat. Pe suprafețele puternic absorbante se aplică grundul nediluat, într-un singur strat, dar până la saturare.  

Grundul nu are voie să formeze peliculă compactă lucioasă. Poate apărea o uşoară tentă de luciu a suprafeţei datorată indicatorului.

Consum

Cca. 150-200 ml/m², în funcţie de gradul de absorbţie a suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

OptiGrund poate fi aplicat cu pensula, rola sau aparate de pulverizare uzuale. Se pot folosi și aparate Airless. 

Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

OptiGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. 

Compatibilitatea cu alte materiale:
Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, OptiGrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.