Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Pentru pregătirea stratului suport vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

 Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm:

La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Lăcuitor) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Aplicarea ideală se realizează cu bidineaua sau pensula, până la consolidarea / saturarea totală a suprafeței.

Diluare

Raportul de diluție a lui CapaSol Konzentrat cu apă

  • Suprafețe cu absorbție redusă: 1:2 părți
  • Suprafețe normal absorbante:   1:3-4 părți
  • Suprafețe foarte absorbante:     1:4-5 părți

Dacă este necesar, aplicați grundul ud pe ud până la saturarea totală a suportului. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Determinați raportul exact de diluție prin efectuarea de probe.

Consum

Cca. 50-200 ml/m², în funcţie de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Curățarea uneltelor

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare, respectând prevederile legale.

Aplicare Airless

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar

Notă

CapaSol Konzentrat nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.