Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Mod de aplicare

HaftGrund EG se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Diluare

Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă sau CapaSol Konzentrat în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.

Instrucțiuni de aplicare

Grund de acoperire aplicabil înaintea finisării cu vopsele de dispersie și de dispersie silicatică.

Consum

Cca 150-200 ml/m2, în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

HaftGrund EG se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 13-18 mm), cu pensula sau cu aparate de pulverizare.

Aplicare Airless
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,021-0,025"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar

Curățarea uneltelor

Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

Compatibilitate:
Pentru a-și păstra proprietățile specifice, HaftGrund EG se amestecă numai cu CapaSol Konzentrat, CaparolColor și AmphiColor®. Nu se amestecă cu alte materiale.